cenník

Stavebné práce Jednotka Suma v €
Búracie práce  
Demontáž starého jadra ks 120
Demontáž priečok – pórobetón / tehla m2 5,25
Demontáž priečok – železobetón m2 13,5
Osekanie obkladov m2 4
Osekanie dlažby m2 6
Demontáž šrubovanej zárubne ks 4,5
Vyrezanie oceľove zárubne ks 25
Otvor na dvere 60-90 x 203 v panely 8cm ks 100
Otvor na dvere 60-90 x 203 v panely 15cm ks 300
Otvor na dvere 60-90 x 203 tehla  10cm ks 22,5
Otvor na dvere 60-90 x 203 tehla  15cm ks 33,75
Murárske práce
Vykopanie základov – strojom hod dohoda
Debnenie základu m2 4,5
Debnenie stropu m2 8
Nosné murivo 30 cm m3 27
Nosné murivo 40 cm m3 28
Nosné murivo 45 cm m3 29
Priečka Ytong, Porotherm 5 – 7,5 cm m2 6
Priečka Ytong, Porotherm 10 – 15 cm m2 7
Osadenie keramických prekladov ks 3
Zhotovenie betónového schodiska ks 450
Osadenie oceľovej zárubne ks 18,75
Omietka hrubovrstvá – špric, jadro , štuk m2 5,25
Omietka tenkovrstvá – lep, sieť, štuk m2 3,5
Penetrácia stien m2 0,5
Štuková omietka stien m2 3
Štuková omietka stropov m2 4
Stierka stropov m2 4
Betónový poter 5 cm m2 3,75
Vyrovnávanie betónových podláh m2 3
Vyrovnávanie podláh – nivelácia m2 2,25
Sieťkovanie m2 3
Špalety bm 4,5
Osadenie plastových okien do peny bm 3,75
Obkladačské práce
Vyrovnanie stien pod obklad m2 3
Pokládka obkladu m2 12
Pokládka dlažby m2 11
Pokládka obkladu 15 x 15 cm a menej m2 12
Pokládka dlažby 20 x 20 cm a menej m2 12
Pokládka dlažby a obkladov nad 60 cm m2 15
Mozaika keramika m2 18,75
Montáž lištel, bombát, soklov bm 2,25
Vykrúženie otvorov do obkladu ks 1,5
Montáž rohových líšt na obklad bm 3
Brúsenie obkladov na vonkajšie rohy bm 7,5
Špárovanie m2 2,5
Murované police bm 18,75
Podmurovanie vane ks 30
Osadenie vane ks 22,5
Silikonovanie bm 1,5
Úprava povrchu pod zámkovú dlažbu m2 30
Pokládka zamkovej dlažby m2 8,5
Osadenie obrubníkov bm 3,5
Montáž žľabov bm 4,5
Sadrokartónarské práce
Sadrokartónový strop – rovný m2 10
Sadrokartónový strop – stupňovitý m2 11
Sadrokartónové priečky m2 11,25
Sadrokartónové poličky bm/ks 15
Osadenie rohových líšt  bm 2,25
Tmelenie akrylátovým tmelom  m2 0,75
Maliarske práce
Oškrabanie starej farby m2 1
Penetrácia m2 0,5
Maľovanie na bielo 2x m2 1
Maľovanie farebne 2x m2 1
Náter zárubne ks 7,5
Prípravné práce – zakrývanie, presuvanie nábytku hod/os 5
Maliarské výspravky hod/os 5
Zateplenie a omietky fasád
Zateplenie fasády – polystyrén, sieť, povrchová uprava m2 10
Výstupky okolo okien bm 5,25
Vyrovnanie fasády m2 1,5
Omietka tenkovrstvá, Ytong m2 4,5
Omietka – špric, jadro, štuk – Protherm m2 5,25
Penetrácia povrchov m2 0,5
Lepenie okrasných lýšt bm 3
Osadenie rohových lýšt bm 1
Obhliadka stavby 0
Poradenstvo pri nakupe materialu 0
Nezáväzná cenová kalkulácia 0